Helsingborg söker Miljöspecialist inom förorenad mark och vatten

posted in: Lediga Jobb

Du vill något. Det vill vi med! Vi vill skapa värde och bidra till livskvalitet för våra invånare, företag, organisationer och besökare. Vi gör det genom att lyssna, hjälpas åt, testa, lära oss och sen testar vi igen. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, förändra, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. För Helsingborg är staden för dig som vill något.

Vi rekryterar nu en miljöspecialist inom mark och vatten som vill vara med och påverka och bidra till Helsingborgs framtid. Du kommer att arbeta mitt i händelsernas centrum i moderna kontorslokaler med stadens bästa pendlarläge, precis intill Knutpunkten.

Du kommer arbeta tillsammans med enhetens projektledare inom anläggning i miljöfrågor och förväntas även kunna driva egna saneringsprojekt och större undersökningar.

I arbetet ingår också att bistå förvaltningens övriga avdelningar som specialist i arbete med detaljplaner och översiktsplaner samt stötta stadens mark- och exploateringsenhet.

Inom enheten arbetar en miljöspecialist och en projektledare inom masshantering. Tillsammans bildar ni ett team för att utveckla det strategiska arbetet med att hantera och minimera mängden massor och maximera den mängd som kan återanvändas i stadens anläggningsprojekt.

Läs mer och ansök här!