NIRAS söker miljökonsulter till vårt affärsområde Miljö

posted in: Lediga Jobb

Är du en driven och engagerad miljökonsult och vill arbeta med spännande och utmanande projekt?

NIRAS expanderar och söker miljökonsulter med minst två års erfarenhet till vårt kontor i Linköping.

Vi söker dig som är geolog, hydrogeolog, kemist, civilingenjör, miljövetare eller motsvarande.  Erfarenhet från ett eller flera av följande områden är meriterande; fältarbete inom förorenade områden, miljösamordning  EDD, GIS, modellering, tillståndsärende, riskbedömning  åtgärdsutredning samt miljö och materialinventering.

Arbetsuppgifterna och uppdragen inom NIRAS är varierande. Hos oss får du chansen att arbeta med många olika moment så som fältundersökning, datahantering, rapportskrivning, projektledning och kundkontakt. Vi samarbetar över både kontors- och landsgränser vilket ger oss goda möjligheter till erfarenhetsutbyte. Tack vare vårt nära samarbete med NIRAS Danmark har vi även tillgång till sakkunskap och expertis inom det miljötekniska området.

Exempel på dina kommande arbetsuppgifter:

  • Miljötekniska mark- och grundvattenundersökningar
  • Schaktsanering och miljökontroll
  • Riskbedömningar
  • Åtgärdsutredningar
  • Miljökonsekvensbeskrivningar

För oss på NIRAS är det grundläggande att vi ska må bra och vi tror därför starkt på att arbeta utifrån ett långsiktigt och hållbart tankesätt.

Om NIRAS

NIRAS är en skandinavisk konsultorganisation med 2 400 medarbetare och kontor i 30 länder. Vi har samlat alla professionella tjänster kopplade till samhällsbyggnad under ett tak med tjänster som bland annat innefattar miljö, byggprojektledning, energi, infrastruktur och processindustri. Övriga affärsområden sträcker sig över områden såsom hyresgästrådgivning och lokalförsörjning, arkitektur, fastighet och service, handelsanalys, vattenbyggnad samt utvecklingssamarbete. I Sverige är vi för närvarande drygt 200 medarbetare med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping och Norrköping. NIRAS är ett företag med högt till tak och en platt organisation som möjliggör många kontaktytor.  Genom samarbete skapar vi ett lärande inom organisationen.

NIRAS ligger långt framme inom många områden. I synnerhet gäller detta föroreningsproblematik i mark, grundvatten och sediment kopplat till PFAS, klorerade lösningsmedel och oljeföroreningar. På NIRAS ser vi hållbarhet som en naturlig del i det dagliga arbetet och vi arbetar aktivt för att skapa hållbara lösningar för våra kunder.

Läs mer och ansök här!

Sista ansökningsdag 19 mars.