SLU söker Doktorand i miljökemi med inriktning mot bioremediering av DDT-förorenad mark

posted in: Lediga Jobb

Institutionen för vatten och miljö

Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad forskning om sötvatten med särskilda miljöanalysuppdrag. Forskningen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer i avrinningsområden, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt miljökemi och ekotoxikologi. Institutionen inrymmer välutrustade laboratorier för kemiska och biologiska analyser av miljöprover och har ca 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal.

Innehållsbeskrivning:

Vi söker en doktorand som ska utveckla, testa och optimera metoder för sanering av DDT-förorenad mark vid plantskolor. I första hand ska bioremediering med hjälp av ligninnedbrytande svampar studeras. Projektet innebär uppsättning och genomförande av såväl experimentella laboratoriestudier som bänkskaleförsök och pilotskaleförsök i fält. Arbetsuppgifterna inkluderar även kemisk analys, dataanalys, databearbetning, statistisk utvärdering, författande av vetenskapliga manuskript samt kommunikation av resultat. Du kommer att vara medarbetare i en forskargrupp med fokus på organisk miljökemi (www.slu.se/cv/karin-wiberg/), och du kommer även att arbeta i ett tvärvetenskapligt team bestående av flera forskare med olika specialkunskaper.

Kvalifikationer:

Den sökande ska ha master-/civilingenjörsexamen i miljökemi, miljöteknik, ekosystemteknik, markvetenskap eller motsvarande. Specialisering mot och arbetslivserfarenhet inom efterbehandling av förorenade områden och god kunskap om markprocesser samt fullskaleprojekt är meriterande. Tidigare erfarenhet och intresse för laboratoriearbete och kemisk spåranalys med hjälp av med gas kromatografi kopplat till masspektrometri (GC-MS) är önskvärt. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, analys- och problemlösningsförmåga, intresse för helhetsperspektiv för miljöföroreningsproblematik samt förmåga att kommunicera och arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska (muntliga och skriftliga) krävs.

Placering:           

Stationeringen är på Ultuna campus (80%) och på Sveriges geologiska undersökning (SGU, 20%) i Uppsala.

Läs mer och ansök här!