Malmö Stad söker Markmiljöspecialist

posted in: Lediga Jobb

Arbetsuppgifter
Stadsutvecklingsavdelningens enhet för verksamhetsstöd bistår bland annat med expertstöd inom exploaterings- och infrastrukturprojekt. Till sektionen för processtöd söker vi nu ytterligare en kollega som vill förstärka teamet av markmiljöspecialister, och bidra med kompetens inom masshantering.

Du ansvarar för att bedöma markens status och behov av markmiljöundersökningar, samt ta fram åtgärdsförslag, utifrån kommunens ansvar som markägare och verksamhetsutövare. Detta sker främst genom att delta i olika typer av stadsutvecklingsprojekt där du bidrar med din expertis i olika projektskeden. Ditt uppdrag blir också att driva och bevaka frågor kring masshantering och förorenade områden.

I rollen ingår att medverka i upphandling av konsultutredningar och entreprenader inför sanering i jord och grundvatten, bland annat genom att ta fram förfrågningsunderlag, hantera ramavtal och utvärdera offerter. Vidare är du också kontaktperson och kravställare gentemot såväl entreprenörer som exploatörer i markmiljöfrågor.

Rollen är självständig och du ansvarar för att de åtgärder som utförs på kommunens uppdrag håller god kvalitet. Arbetet sker i nära samarbete med projektledare och andra sakkunniga inom förvaltningen och du kommer också att samverka med andra kommunala och statliga myndigheter.

Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten har du i grunden en teknisk eller naturvetenskaplig högskoleutbildning inom miljö, geologi, geovetenskap eller motsvarande. Därtill har du minst ett par års bred erfarenhet av arbete med tekniska såväl som ekonomiska och juridiska frågeställningar rörande markmiljö, inklusive arbete med massbalans och med förorenade områden.

Det är meriterande om du har arbetat i hela ledet från framtagande av historiska inventeringar till entreprenadskedet i saneringsprojekt, samt om du har arbetat med upphandlingar av konsultutredningar och entreprenader i enlighet med lagen om offentlig upphandling.

Rollen kräver att du har god förmåga att arbeta självständigt, planera din arbetstid och ta egna initiativ. Med många interna och externa kontakter behöver du vara bra på att skapa välfungerande samarbeten och du kommunicerar obehindrat i tal och skrift på svenska. Som representant för ditt expertområde är du pedagogisk samt kostnads- och kvalitetsmedveten.

I samband med din ansökan ber vi dig att besvara ett antal frågor, vilka kommer att ha stor betydelse i vårt urvalsarbete. Varmt välkommen med din ansökan!

Om arbetsplatsen
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

På uppdrag av tekniska nämnden äger, utvecklar och förvaltar fastighets- och gatukontoret stadens mark. Genom en effektiv och modern organisation möjliggör vi ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv. Vi bygger en stad.

Våra värderingar bygger på människors lika värde och vi tycker att det är viktigt med en balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du en spännande och dynamisk arbetsplats med trygghet genom kollektivavtal samt förmåner som friskvårdbidrag, flexibel arbetstid, möjlighet till semesterväxling med mera.

Läs gärna mer om vår verksamhet på malmo.se/stadsutveckling!

Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse

Övrigt
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Sista ansökningsdag är 2021-05-02

Läs mer och ansök här!