WSP söker Miljökonsult inom ytvatten, sediment och tillståndsprövning

posted in: Lediga Jobb

Som en av de största konsulterna inom mark- och vattentjänster i Sverige har WSP både bredd och spets. Vi är med och driver utvecklingen inom området och bidrar starkt till en hållbar samhällsutveckling och till uppfyllandet av Sveriges övergripande miljömål. Mark och Vatten-enheterna inom WSP Environmental undersöker och utreder tillståndet i mark, vatten och sediment. Vi genomför inventeringar av flora, fauna och ekologiska samband på land och i vatten. Vi genomför konsekvensanalyser för verksamheter och åtgärder som påverkar vår hälsa och miljö.

Till vår ytvattengrupp i Stockholm och Mälardalen söker vi nu en erfaren miljökonsult inom ytvatten och sediment, gärna med vana att arbeta inom tillståndsprövningsärenden enligt 11 kap. Miljöbalken. Det finns även möjlighet att sitta i Västerås eller Linköping, där gruppen har medarbetare.

Ansvarsområde

I rollen som erfaren miljökonsult är man uppdrags- eller teknikansvarig, sakkunnig eller specialist i projekt som omfattar ytvattenutredningar och tillståndsprövningar för vattenverksamhet. Utredningarna utgår oftast från tillståndsprövningar till vilka kopplas behov av miljöriskanalyser, fältinventeringar och recipientundersökningar avseende sediment- och vattenkvalitet, samråd och miljökonsekvensbedömningar, påverkan på miljökvalitetsnormer, masshanteringsplaner, lokaliseringsstudier m.m. Arbetet omfattar även anbuds- och marknadsarbete samt metod- och teknikutveckling. Befattningen kan också innebära möjligheter att arbeta nationellt som specialist eller sakkunnig inom dessa frågor.  Det ingår ansvar för att handleda juniora medarbetare och arbete förekommer både självständigt såväl som i grupp.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av hantering av sediment- och ytvattenfrågor och tidigare har arbetat i rollen som projektledare och/eller uppdragsansvarig som konsult.  I grunden tror vi att du är naturvetare eller civilingenjör med relevant inriktning. Din erfarenhet kopplat till ämnesområdet kan komma från antingen forskning eller hantering av sedimentfrågor, t.ex. kopplade till muddring, inom tillståndsprövning. Tjänsten kan innebära en del fältarbete vilket medför att det är meriterande om du även är certifierad provtagare inom ytvatten och sediment. Meriterande är även om du har limnologikompetens och erfarenhet av utredningar avseende miljökvalitetsnormer för ytvatten eller sediment, åtgärdsutredningar eller modellering av närings- och sedimenttransport i ytvatten. Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska är viktigt liksom intresset att vara med och driva vår verksamhet framåt, både tekniskt och marknadsmässigt.

Stort engagemang, samarbetsförmåga, affärsmässighet, hög kompetens, öppenhet och prestigelöshet är egenskaper som vi värderar högt! Då vi arbetar i ett internationellt bolag med mycket och ökande kontakter med våra enheter och i projekt runt om i världen är goda språkkunskaper i engelska och andra språk en merit.

Sista ansökningsdag

Urval sker löpande så skicka in din ansökan snarast, dock senast 15 februari. Kontakt från rekryteringsföretag, CV- och annonssäljare undanbedes.

Läs mer  och ansök här!