Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet söker projektsamordnare för arbete med förorenade områden.

Miljöprövningsenheten är Försvarsmaktens gemensamma resurs för att driva ärenden inom förorenade områden. Enheten växer och behöver nu rekrytera en projektsamordnare inom detta arbetsområde. Arbetsuppgifterna är främst riktade mot projektledning av Försvarsmaktens PFAS-relaterade föroreningar samt arbete med myndighetens register över potentiellt förorenade områden.

Sista ansökningsdag 2020-02-13

Läs hela annonsen här.