Structor Öst söker erfaren Miljökonsult med fokus på förorenade områden och/eller hydrogeologi

posted in: jobbarkiv

MÖJLIGHETER
Vi är ett teknikkonsultbolag med verksamhet i Östergötland, Småland, Blekinge och Öland. Vi jobbar som projektledare, experter och handläggare – huvudsakligen i uppdrag gällande förorenad jord/byggnader/vatten/sediment. Vi är en platt organisation med korta beslutsvägar – du får en central och utvecklande roll. Typiska projekt innefattar undersökningar i fält, tillståndsansökningar, projektering samt medverkan i åtgärder. Andra kan handla om rådgivning gällande miljöbalken, åtgärderstekniker, drickvattenutredningar m.m.

DIN PROFIL
Du är civilingenjör, har en master eller motsvarande samt djupa kunskaper i miljökemi och/eller geovetenskap/vattentransport. Du är genuint intresserad av miljöfrågor, är ansvarsmedveten och gillar att ta fram lösningar för en hållbar samhällsutveckling.

Du har mångårig vana av miljötekniska undersökningar i förorenad mark liksom hydrogeologisk erfarenhet av grund-, yt- och dagvattenhantering. SGF:s utbildning för miljötekniska undersökningar och/eller certifierad provtagning i mark är en merit. Arbetet omfattar provtagning, anmälningar/tillstånd, konsekvensbeskrivningar, rapporter m.m. Beroende på dina kvalifikationer kan hydrogeologisk modellering och dagvattenutredningar ingå. I första hand söker vi till vårt Linköpingskontor.

Välkommen att utveckla regionen tillsammans med oss på Structor Miljö Öst.

Läs mer och ansök här!