SLU söker Postdoktor i markkemi

posted in: jobbarkiv

Institutionen för mark och miljö
En tidsbegränsad anställning som postdoktor ledigförklaras vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, institutionen för mark och miljö, Uppsala. Institutionen är inrymd i Mark-Vatten-Miljöcentrum och bedriver forskning, miljöanalys och utbildning för en hållbar markanvändning

Arbetsuppgifter:
Forskningen syftar till att utveckla och testa järnbaserade nanopartiklar som sorbenter för att fastlägga och förhindra spridningen av arsenik i syrefria grundvattenmagasin. Fokus ligger på att undersöka hur olika grad av ytbeläggning med järnsulfid påverkar mobilitet och reaktivitet hos dessa partiklar, samt undersöka de mekanismer som styr inbindningen av arsenik under olika förhållanden. Tjänsten innebär i ett första steg laborativt arbete i form av skakförsök och kolonnförsök, men även egna analyser av lösningar och fasta prover med exempelvis ICP-MS och synkrotronljusbaserad röntgenspektroskopi (EXAFS/XANES). I ett andra steg kommer tester i pilotskala att utföras med det mest lovande materialet. På laboratoriet finns tillgång till specialutrustning för karakterisering av nanopartiklar (DLS, NTA och FFF). Geokemisk modellering kommer att användas som verktyg för att utvärdera kemiska data.

Arbetet kommer att ske i en projektgrupp bestående av ledande forskare inom mark- och miljökemi med ett brett internationellt nätverk, samt erfarna entreprenörer och miljökonsulter (NIRAS och Sweco).

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har en doktorsexamen i markvetenskap, geovetenskap, miljökemi eller oorganisk kemi. Tidigare erfarenhet av arbete med nanopartiklar och spektroskopiska analysmetoder är meriterande, men inget krav.

Vidare är goda kunskaper i engelska i tal och i skrift ett krav. Utöver ovannämnda kunskaper och erfarenheter är dina personliga egenskaper viktiga, såsom möjligheten att arbeta i team och förmågan att arbeta självständigt.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Snarast enligt överenskommelse.

Läs mer och ansök här!