SGU söker Enhetschef till enheten Renare mark och vatten

posted in: jobbarkiv

Vill du vara med och leda och utveckla SGUs arbete med efterbehandling av förorenade områden? Vi söker nu en chef till enheten Renare mark och vatten.

Enheten Renare mark och vatten består av 14 mycket engagerade och kompetenta projektledare som arbetar med efterbehandling av förorenad mark. Enheten har tre huvudsakliga arbetsområden:

  • att undersöka och åtgärda områden där staten har ett eget ansvar som tidigare verksamhetsutövare,
  • att agera huvudman för statligt finansierade efterbehandlingsprojekt där begränsat eller inget ansvar finns,
  • att utveckla metoder och arbetssätt för att åstadkomma effektiviseringar i arbetet med förorenade områden som också kan användas av fler än oss.

SGUs uppdrag inom efterbehandlingsområdet är kopplat till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och enheten har en stor projektportfölj med allt ifrån mindre till riktigt stora och komplexa projekt. Bland objekten finns ett flertal kemtvättar, tematisk satsning på glasbruk, några gruvor och impregneringsanläggningar samt även många objekt med dioxin- och DDT-förorening. Arbetet förutsätter goda kontakter med externa parter, bl.a. andra centrala myndigheter, framförallt Naturvårdsverket och SGI, berörda länsstyrelser och kommuner samt konsulter och andra leverantörer. Som enhetschef förväntas du dessutom upprätthålla goda kontakter med berörda departement inom Regeringskansliet.

Enhetens medarbetare finns idag på våra kontor i Uppsala, Lund och Stockholm. Vårt kontor i Stockholm kommer under januari 2020 att stängas och personalen på Stockholmskontoret erbjuds ny stationering, företrädesvis i Uppsala.

Din uppgift blir att driva och utveckla enheten samt att stötta och motivera medarbetarna så att ni tillsammans når uppsatta mål. Du förväntas vara en närvarande chef som håller dina medarbetare informerade och engagerade, och som skapar en samhörighet och god arbetsmiljö. Du leder och utvecklar arbetet enligt verksamhets- och handlingsplaner samt leder eller deltar i styrgrupper för relevanta projekt. Du har budget- och personalansvar för enheten och ingår i ledningsgruppen för avdelningen Mark och grundvatten.

Rollen som chef inom SGU är betydelsefull för en framgångsrik utveckling av verksamheten och organisationen. Cheferna har ansvaret för att gemensamma värderingar, mål och strategier sprids i organisationen. Vi vill att en chef på SGU ska vara tydlig och engagerad, ta ansvar, agera och fatta beslut.

Välkommen att läsa mer om tjänsten och skicka din ansökan genom att klicka HÄR!

Sista ansökningsdatum:
1 september 2019