Norrköpings kommun söker Markmiljöspecialist till Enheten för Stadsmiljö

posted in: jobbarkiv

KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Det händer mycket i Norrköping. Allt fler företag väljer att etablera sig här och vi växer dagligen med nya invånare. Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.

VÅR VERKSAMHET
Norrköpings kommun växer och är i en stark utvecklingsfas med många pågående projekt som till exempel Ostlänken och Inre hamnen. Vi är en dynamisk och utvecklande arbetsplats för dig som vill ha något mer än ett jobb.

På samhällsbyggnadskontoret arbetar cirka 450 personer, i ett nära samarbete för att hela samhälls­byggnadsprocessen ska fungera effektivt och samordnat. På uppdrag av kommun­styrelsen, byggnads- och miljöskyddsnämnden, samhällsplaneringsnämnden och tekniska nämnden, ansvarar vi för att Norrköping fortsätter växa, utvecklas och sköts om samt för att säkerställa en hållbar livsmiljö för alla. På stadsmiljöenheten arbetar landskapsarkitekter, ekolog och dagvattenstrateg tillsammans med den gröna och blå infrastrukturen till exempel genom utveckling av parkmiljöer, planering för hållbara dagvattenlösningar och skydd av värdefulla naturmiljöer. Enhetens kompetens breddas nu med en markmiljöspecialist.

ARBETSBESKRIVNING
Du kommer att arbeta brett med frågor som rör marksanering ur tekniska, ekonomiska och juridiska perspektiv och bidra med expertkunskap för att bedöma markens status, behov av markmiljöundersökningar och behandlingsåtgärder. Som specialist kommer du jobba mot hela samhällsbyggnadsprocessen, så väl utveckling som förvaltning samt de kommunala bolagen.

Du kommer att medverka i upphandling av konsultutredningar och entreprenader inom markmiljöområdet. Det innebär att du bidrar till att ta fram förfrågningsunderlag och utvärdering av offerter. Du bedömer relevansen i åtgärdsförslag och utredningar och ansvar för att de åtgärder som utförs på kommunens uppdrag håller rätt kvalité. Du är även ett stöd i kommunens kontakt med tillsynsmyndigheterna och har kontakt med till exempel miljökontoret och länsstyrelsen avseende tillstånd och anmälningar. Du kommer att arbeta nära en av våra projektledare som har mångårig erfarenhet av markmiljöfrågor. Det är viktigt att du löpande skaffar kunskap och skapar egna nätverk inom miljöområdet. Allmänt kommer du att ges möjlighet att utveckla kommunens arbete inom området.

DIN PROFIL
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom geologi, geovetenskap, miljöteknik eller annan utbildning och erfarenhet som gett relevanta kunskaper för tjänsten.

Du har flerårig erfarenhet av arbete med markmiljöfrågor, gärna från någon tillsynsmyndighet eller från konsultbranschen, och är väl förtrogen med myndighetsarbete inom miljöområdet. Erfarenhet av arbete enligt MIFO-metodiken är meriterande. Det är bra om du har kunskaper om lagen om offentlig upphandling. Vi ser gärna att du har kunskap om och förståelse för den kommunala planerings- och beslutsprocessen samt ha god förståelse för de ekonomiska aspekterna och kunna bedöma behov och konsekvenser av markmiljöåtgärder ur ett brett perspektiv.

Personlighetsmässigt vill vi att du har flera egenskaper för att både passa in i tjänsten och i gruppen. Du är lösningsfokuserad, strukturerad, tycker om att arbeta självständigt och är även gruppspelare. Du har ett intresse för att sätta dig in i nya områden samt söka ny information, är trygg i dig själv och kan stå upp för tagna beslut.Språkligt har du har mycket god svenska i tal och skrift.

Krav på B-körkort. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Sista ansökningsdatum är den 17 april.

Läs mer och ansök här.