Niras söker erfarna miljökonsulter till affärsområde Miljö

posted in: jobbarkiv

Är du en drivande, engagerad och erfaren miljökonsult och vill jobba med spännande och utmanande projekt?

NIRAS expanderar och söker miljökonsulter med minst två års erfarenhet till våra kontor i Malmö, Linköping och Stockholm samt till våra nyetablerade kontor i Göteborg och Uppsala.

Vi söker dig som är geolog, hydrogeolog, kemist, civilingenjörer eller motsvarande med några års erfarenhet av utredningar och åtgärder av förorenade områden. Erfarenhet från ett eller flera av följande områden; tillståndsärende, åtgärdsutredning, riskbedömning och materialinventering är extra meriterande.

Hos oss är arbetsuppgifterna och uppdragen varierande. Exempel på arbetsuppgifter är:

•Miljötekniska mark- och grundvattenundersökningar
•Akvatiska utredningar
•Provtagning av biota
•Riskbedömningar
•Åtgärdsutredningar
•Miljökonsekvensbeskrivningar
•Projektledning
•Schaktsanering och miljökontroll
•Projektering av åtgärder

För oss är det viktigt att vi som jobbar här mår bra och att vi kan skapa en balans mellan arbete, familj och fritid. Vi tror starkt på långsiktighet både ur ett socialt och ekologiskt perspektiv.

Om NIRAS

NIRAS är en skandinavisk konsultorganisation med 2 500 medarbetare och kontor i 29 länder. Vi har samlat alla professionella tjänster kopplade till samhällsbyggnad under ett tak såsom byggprojektledning, miljö, hyresgästrådgivning och lokalförsörjning, arkitektur, energi, fastighet och service, infrastruktur, processindustri, handelsanalys samt utvecklingssamarbete. I Sverige är vi drygt 200 medarbetare med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping och Norrköping.

Inom NIRAS samarbetar vi på tvärs över både kompetens- och landgränser, vilket gör att NIRAS ligger långt framme inom många områden. I synnerhet gäller detta föroreningsproblematik i mark, grundvatten och sediment kopplat till PFAS, klorerade lösningsmedel och oljeföroreningar. På NIRAS ser vi hållbarhet som en naturlig del av det dagliga arbetet. FN:s 17 hållbarhetsmål är integrerade i vår affärsstrategi och vi arbetar aktivt för att skapa hållbara lösningar för våra kunder.

Läs mer och ansök här.